Contact Us

Contact Us Tohkai Catering

ติดต่อจัดเลี้ยงอาหารชั้นเลิศจากภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นโตไกได้ที่ โตไก แคเทอริ่ง

สุวัจ เหล่าปรานีชน

โทรศัพท์มือถือ : 081-6853-921

เบญพร ติชะวาณิชย์

โทรศัพท์มือถือ : 08-1441-3851

ที่อยู่

447 ถ. อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

สำนักงาน 02-946-8087

แฟกซ์ 02-320-3420

เว็บไซต์ในเครือโตไก

www.tohkai4u.com

www.mika.co.th

www.tohkaicetering.com

www.superiorqualityfood.com